WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ

 

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci dużych formatów szyb zespolonych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej.

NOWY INNOWACYJNY PRODUKT BĘDZIE CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ:
 1. bardzo dobrą izolacją termiczną
 2. wydłużoną gwarancją
 3. brakiem wyroszenia pary wodnej wewnątrz szyby zespolonej
 4. wyższą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia
 5. powtarzalnością wytrzymałości mechanicznej szyb zespolonych
 6. wyższą odpornością na działanie temperatur
 7. redukcją zjawiska korozji powłok
 8. brakiem zarysowań powierzchni
PROJEKT ZAKŁADA:
 • wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie opracowania udoskonalonego produktu z punktu widzenia rynku globalnego w zakresie szyb zespolonych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej w zakresie nowoczesnych dużych przeszkleń
 • automatyzację całościowego przebiegu procesu wytwarzania szyb zespolonych
 • optymalizację wszystkich procesów produkcyjnych
 • wprowadzenie nowych innowacji: produktowej, procesowej i organizacyjnej
 • zakup nowych środków trwałych
 • powstanie nowych etatów
 • wejście na nowe rynki w kraju i za granicą
 • zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.

Wartość projektu: 27 044 625,00 PLN
Wartość dofinansowania: 13 170 512,50 PLN
Termin realizacji projektu: 01.12.2015r. – 31.03.2018r.