INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa   3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie               3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie         3.2.1 Badania na rynek

Uprzejmie informujemy, że w dn. 27.03.2018r. zakończyliśmy realizację projektu pn.„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do naszej oferty został wprowadzony nowy produkt, który charakteryzuje się poniższymi parametrami:

 1. możliwością produkcji szyb w pełnym zakresie wymiarowym – max. 6000 mm x 3210 mm
 2. bardzo dobrą izolacją termiczną
 3. wyższą odpornością na naprężenia i uszkodzenia mechaniczne:
  • zwiększoną o 75 % powtarzalnością wytrzymałości mechanicznej szyb w temperaturze pokojowej
 4. wyższą odpornością na działanie temperatur:
  • zwiększoną o 33 % wytrzymałością mechaniczną szyb w temperaturze pokojowej
  • zwiększoną o 39 % wytrzymałością szyb w podwyższonych temperaturach do 75°C
 5. zwiększoną o ponad 170 % stabilnością uszczelnienia szyb zespolonych
 6. eliminacją zjawisk korozji powłoki
 7. wyeliminowaniem zarysowań na powierzchni szkła
 8. wydłużoną gwarancją.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.