KONTAKT

ADRES

UNIGLASS POLSKA Sp. z o.o
ul. Mała Kraska 11A (dojazd od ul. Poligonowej),
18-400 Łomża
województwo podlaskie, Polska

TELEFON

(86) 218-23-32 | (86) 212-53-05 | (86) 212-53-07 | fax: (86) 212-53-06

DANE

Sąd Rejonowy w Białymstoku, KRS 0000253138, Kapitał zakładowy 200.000,- PLN
NIP: 7181842107, REGON: 200070365,  BDO 000017903

FORMULARZ
KONTAKTOWY

    Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych w celu odpowiedzi na tę wiadomość*