KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

Numer referencyjny: UNI-KierDUR

OFERTA

 1. Praca od poniedziałku do piątku – z możliwością pracy w niektóre soboty.
 2. Umowa o pracę – pełen etat.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Utrzymanie Infrastruktury (m.in.: monitorowanie i utrzymanie infrastruktury produkcyjnej, maszyn, urządzeń i obiektów; planowanie i nadzór nad przeglądami technicznymi oraz naprawami; wdrażanie działań zapobiegawczych w celu minimalizacji awarii).
 2. Szybka reakcja na awarie i nieplanowane przestoje, wdrażanie działań naprawczych.
 3. Analiza i raportowanie przyczyn awarii w celu eliminacji problemów źródłowych.
 4. Opracowywanie i aktualizacja planów utrzymania ruchu.
 5. Aktywna współpraca z działem produkcji, logistyki i planowania.
 6. Udzielanie wsparcia technicznego dla innych działów w kwestiach związanych z utrzymaniem ruchu.
 7. Przygotowywanie i monitorowanie budżetu działu utrzymania ruchu.
 8. Optymalizacja kosztów utrzymania sprzętu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi.
 9. Śledzenie postępu technologicznego i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu.
 10. Przygotowywanie regularnych raportów dotyczących działalności utrzymania ruchu.
 11. Prezentowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i propozycji usprawnień.
 12. Kierowanie i motywowanie zespołu utrzymania ruchu.
 13. Rozwój kompetencji pracowników poprzez szkolenia i oceny wyników

oraz inne zadania realizowane na tym stanowisku.

SWOJE CV PRZEŚLIJ NA ADRES

W WIADOMOŚCI POWOŁAJ SIĘ NA NUMER REFERENCYJNY WSKAZANY PRZY OFERCIE PRACY.