Career

Jeśli jesteś osobą cierpliwą, dokładną, sumienną, zdyscyplinowaną, gotową do nauki, elastyczną i rzetelną, to jesteśmy zainteresowani właśnie Tobą! Doświadczenie w branży nie jest wymagane. Chcemy pracować z ludźmi, którzy chcą się rozwijać i tworzyć przyszłość razem z nami.

AKTUALNE OFERTY PRACY

OPERATOR LINII PRODUKCYJNEJ

Numer referencyjny: UNI-OpLP

PRACOWNIK MAGAZYNU

Numer referencyjny: UNI-PrMag

PRACOWNIK DZIAŁU LAMINACJI SZKŁA

Numer referencyjny: UNI-PrLamSz

OPERATOR LINII DO HARTOWANIA SZKŁA

Numer referencyjny: UNI-OpLHart

OPERATOR LINII DO EKSTRUZJI PROFILI

Numer referencyjny: UNI-OpEk

OPERATOR LINII DO ROZKROJU SZKŁA

Numer referencyjny: UNI-OpLRoz

KIEROWNIK PRODUKCJI

Numer referencyjny: UNI-KierPr

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PRODUKCJI

Numer referencyjny: UNI-ZcaKierPr

MISTRZ ZMIANY

Numer referencyjny: UNI-MZm

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. PLANOWANIA PRODUKCJI

Numer referencyjny: UNI-SpecPlPr

KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU

Numer referencyjny: UNI-KierDUR

KONTROLERKA / KONTROLER JAKOŚCI

Numer referencyjny: UNI-KontrJak

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Numer referencyjny: UNI-PrzedHandl

PROGRAMISTKA / PROGRAMISTA

Numer referencyjny: UNI-Progr

KONSTRUKTOR

Numer referencyjny: UNI-Konstr

AUTOMATYK

Numer referencyjny: UNI-Aut

PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Numer referencyjny: UNI-PrBOK

KIEROWNIK DZIAŁU ZAOPATRZENIA

Numer referencyjny: UNI-KierDZaop

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA

Numer referencyjny: UNI-SpecZaop

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Numer referencyjny: UNI-SpecMark

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. LOGISTYKI

Numer referencyjny: UNI-SpecLog

SERWISANT (MECHANIK) MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH

Numer referencyjny: UNI-SerwMasz

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (CIĘŻAROWE, OSOBOWE, PRZYCZEPY)

Numer referencyjny: UNI-MechPoj

DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ?

Praca w nowoczesnym i zautomatyzowanym zakładzie

Nasz zakład wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie, co gwarantuje komfortowe i efektywne warunki pracy. Dzięki automatyzacji procesów, masz szansę pracować w środowisku, które stawia na innowacje i nowoczesne rozwiązania.

Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

Jesteśmy przekonani, że inwestycja w naszych pracowników przekłada się na sukces całej firmy. Oferujemy regularne szkolenia, które pozwalają rozwijać kompetencje i zdobywać nowe umiejętności. Dzięki temu, Twój wkład w rozwój firmy będzie jeszcze bardziej wartościowy.

Wzrost wynagrodzenia wraz z rozwojem

W UniGlass doceniamy zaangażowanie i profesjonalizm naszych pracowników. Dlatego, wraz z osiąganiem wyznaczonych celów oraz zdobywaniem nowych kwalifikacji, możesz liczyć na atrakcyjne premie i podwyżki wynagrodzenia.

Wpływ na rozwój firmy

Cenimy opinie i pomysły naszych pracowników. Jesteś ważnym ogniwem w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań i dalszego rozwoju firmy.

Dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie

Dbamy o naszych pracowników i ich rodziny. Oferujemy dodatkowe ubezpieczenie na życie, które daje dodatkową pewność siebie i komfort psychiczny.

Dostęp do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Umożliwiamy korzystanie z różnorodnych świadczeń socjalnych, które mają na celu poprawę jakości życia naszych pracowników i ich rodzin.

ETAPY REKRUTACJI

ETAP 1

Wysyłasz do nas swoje CV

ETAP 2

Analizujemy i selekcjonujemy przesłane CV pod kątem kompetencji wymaganych na danym stanowisku

ETAP 3

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej

ETAP 4

Spotkanie z kandydatem na rozmowie kwalifikacyjnej

ETAP 5

Witamy w zespole UniGlass!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UniGlass Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, przy ul. Mała Kraska 11A.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe zostaną wykorzystane w następujących celach:

 1. oceny kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje,
 2. oceny umiejętności i zdolności potrzebnych na stanowisku pracy, na które Pani/Pan rekrutuje,
 3. w celu dokonania wyboru osoby, którą zatrudnimy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Przepis art. 221 1 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych: imię (imiona)
  i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w CV lub w liście motywacyjnym (podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. a RODO), w przypadku udostępnienia innych danych niż wskazane w art. 221 1 Kodeksu pracy.
 3. Prawnie uzasadniony interes Administratora – w trakcie procesu rekrutacji możemy być zainteresowani przeprowadzaniem z Panią/Panem rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby wykorzystując dane pozyskane w trackie takiej rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności i ocenić czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które poszukujemy pracownika (podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan rekrutuje.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; prawo dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Specjalistą ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe:

 1. Adres: ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża,
 2. E-mail:
 3. Telefon: (86) 218 23 32.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV lub w liście motywacyjnym, inne niż: imię lub imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także bezpośrednio w naszej siedzibie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

skontaktuj się z nami