FASADY

Rozwój technologii całkowicie zmienił zadania ścian osłonowych. Do niedawna, elewacja stanowiła jedynie oddzielenie świata zewnętrznego od wnętrza, natomiast obecnie elewacje stanowią o estetyce budynku, zapewniając jednocześnie przepuszczalność światła, wentylację, ochronę przed przegrzewaniem, stratami ciepła oraz hałasem.
Fasady szklane możemy podzielić na dwa zasadnicze typy, tj. fasady wykonane w systemie ramowym lub bezramowym. W systemach ramowych, tafla szklana mocowana jest do elementów stalowych lub do profili aluminiowych. Natomiast w bez ramowych systemach przeszkleń tafla szklana jest mocowana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej, bez widocznych z zewnątrz podziałów konstrukcyjnych.
Nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowana kadra, umożliwia naszej firmie sprostanie najtrudniejszym projektom architektonicznym. Oprócz przeziernych elementów fasad szklanych wykonujemy również spandrele – nieprzejrzyste panele szklane, używane w celu zakrycia konstrukcyjnych elementów budynku.

skontaktuj się z nami