OCHRONA
PRZED HAŁASEM

Dźwiękochłonna szyba zespolona charakteryzuje się zwiększoną grubością i większą masą od standardowego pakietu. Z założenia, przy większej masie tłumienie dźwięków jest lepsze. Szyba taka może być zbudowana ze szkła zwykłego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią z tworzywa PVB – poliwinylowo-butarylową). W dużym skrócie można powiedzieć, że w każdym oknie o podwyższonym stopniu redukcji hałasu jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, wtedy lepiej będą tłumione dźwięki o różnej częstotliwości. Zwykle oprócz szyby o standardowej grubości 4 mm stosuje się szybę 6-mm lub 8 mm. Wprawdzie zestaw szyb o grubościach 6 i 10 mm o wiele skuteczniej tłumi hałas, ale jednocześnie wymaga zastosowania solidniejszej ramy i zawiasów. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się szyby laminowane ze specjalną folią skuteczniej tłumiącą hałas od zewnątrz, nawet o 50%.

OCHRONA
PRZED SŁOŃCEM

Szkło stało się w ostatnich latach jednym z głównych elementów architektonicznych. W celu zwiększenia komfortu użytkowników obiektów coraz popularniejsze staje się szkło o właściwościach przeciwsłonecznych. Szkło przeciwsłoneczne może być atrakcyjnym elementem fasady budynku, redukując nagrzewanie pomieszczeń bez znacznego ograniczania dostępu światła słonecznego. Szkło przeciwsłoneczne może być wykorzystywane w każdym miejscu, gdzie ryzyko przegrzewania znacznie obniża komfort użytkowania pomieszczenia (ogrody zimowe, witryny, ciągi piesze, fasady i atria budynków). Wszystkie produkty stanowiące ochronę przeciwsłoneczną, dostępne są zarówno w wersji hartowanej i laminowanej. Mogą być także łączone z innymi szybami funkcyjnymi dla poprawy np. ochrony przed hałasem. Ze względu na wygląd szkła i jego wpływ na redukcję promieniowania słonecznego można je podzielić na absorpcyjne i refleksyjne. W swojej ofercie posiadamy następujące rodzaje szkieł przeciwsłonecznych: SZKŁA POWLEKANE – łączące dobrą ochronę przeciwsłoneczną przy optymalnej ochronie cieplnej, jednocześnie gwarantujące wysoką przepuszczalność światła. Dzięki ich zastosowaniu można optymalnie wykorzystać naturalne źródło światła oraz polepszyć komfort cieplny w pomieszczeniu. SZKŁA BARWIONE W MASIE – absorpcyjne szkło float płaskie, barwione w masie na kolor brązowy, grafitowy, zielony lub niebieski. SZKŁA REFLEKSYJNE – refleksyjne szkło float płaskie bezbarwne lub barwione w masie na kolor brązowy, grafitowy, zielony lub niebieski i dodatkowo powlekane tlenkiem metalu celem uzyskania właściwego efektu odbicia.

OCHRONA
PRZED WŁAMANIEM

Szyby bezpieczne mają najczęściej zastosowanie tam, gdzie ze względu na warunki użytkowania istnieje ryzyko stłuczenia szyby i konieczne jest zminimalizowanie ryzyka poważnego zranienia. Szyby o zwiększonej odporności na włamanie stosujemy w celu ochrony obiektu z jednoczesnym zachowaniem estetyki przeszklenia.
Szkło kuloodporne chroni przed pociskami z broni palnej, zalecane jest wszędzie tam, gdzie należy zapewnić najwyższy stopień ochrony. Grubość laminatu zależy od klasy kuloodporności.
Szkła laminowane oprócz funkcji ochronnej stanowią doskonały izolator akustyczny. Dzięki zastosowaniu folii PVB o zwiększonych właściwościach akustycznych, w znacznym stopniu redukują poziom hałasu.
Szkło zbrojone zabezpieczone jest zatopioną siatką stalowych drutów. Spełnia wymogi szkła bezpiecznego, gdyż w przypadku stłuczenia kawałki szkła trzymane są przez siatkę zabezpieczającą.
W celu zwiększenia wytrzymałości i odporności na uderzenia szkło poddawane jest obróbce termicznej – HARTOWANIU. Powstałe w wyniku obróbki zmiany w strukturze szkła powodują, że jest ono bardziej odporne na rozbicie, jeśli jednak dojdzie do zbicia tafla rozpada się na drobne kawałki, o nieostrych krawędziach.

Klasa EN356Ilość uderzeńWysokość
spadku
Zastosowanie
PIA31,5 mOkna na parterze bloków mieszkalnych, szkoły, biura, zakłady, kioski, domy wolnostojące, witryny hoteli i biur, hale sportowe, obiekty handlowe, apteki
P2A33,0 mOkna na parterze bloków mieszkalnych, szkoły, biura, zakłady, kioski, domy wolnostojące, witryny hoteli i biur, hale sportowe, obiekty handlowe, apteki
P3A36,0 mDomy, witryny salonów, hoteli i biur, wille, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej
P4A39,0 mDomy, witryny salonów, hoteli i biur, wille, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej
P5A99,0 m Domy, witryny salonów, hoteli i biur, wille, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej

OCHRONA
PRZED OGNIEM

Szkło ognioochronne znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność umieszczenia przegrody ogniowej, zapewniającej dostęp światła dziennego. Klasyfikacja odporności ogniowej Producenci szkła opracowali różne typy szkła przeznaczone specjalnie do ochrony przeciwpożarowej. Stopień tej ochrony określają odpowiednie klasy odporności. Należy jednak podkreślić, że badania (i udzielane na ich podstawie aprobaty techniczne) dotyczą kompletnych systemów przegród przeszklonych – a więc nie samego szkła, ale całej przegrody z ramami drewnianymi, aluminiowymi lub stalowymi. Klasy odporności ogniowej oznaczone są literami według spełnianych funkcji oraz liczbowo, zgodnie z czasem w minutach, przez który oszklenie spełnia podaną funkcję. Szczelność na płomienie i gazy (E) – oznacza zdolność przegrody do szczelnego odcięcia pomieszczenia przed ogniem i gazami w przypadku jednostronnego obciążenia ogniem – przeniesienie się pożaru w wyniku przedostawania się płomieni lub znacznych ilości gazów jest wykluczone. Izolacja cieplna podczas pożaru (I) – oznacza zdolność przegrody do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie chronionej, co uniemożliwia przeniesienie się pożaru i zapobiega zapaleniu się palnych materiałów po stronie chronionej – stwarza to możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych. Tłumienie promieniowania cieplnego (W) – oznacza zdolność przegrody do tłumienia promieniowania cieplnego w taki sposób, że promieniowanie to mierzone po stronie chronionej nie może przez wskazany czas przekroczyć maksymalnej wartości np. przegrodzie, która jest szczelna i izoluje przez 60 minut nadawana jest klasa EI 60

skontaktuj się z nami