INFORMACJE
O DOTACJACH

WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0008/20-00 z dn. 26.11.2020r. Tytuł projektu: „WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. OPIS PROJEKTU Projekt jest efektem przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, których wyniki zostały ujęte w formie przewidzianej przez prawo własności przemysłowej, tj.

ZOBACZ

WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00 z dn. 12.02.2019r. Tytuł projektu: „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap OPIS PROJEKTU Projekt został podzielony na trzy etapy: wdrożenie innowacji produktowej,

ZOBACZ

WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0005/18-00 z dn. 29.11.2018r. Tytuł projektu: „WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. OPIS PROJEKTU Projekt jest efektem przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, których wyniki zostały ujęte w formie przewidzianej przez prawo własności przemysłowej, tj. w

ZOBACZ

WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0032/17 z dn. 25.05.2018r. Tytuł projektu: „WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap OPIS PROJEKTU Projekt został podzielony na dwa etapy: przeprowadzenie audytu wzorniczego,

ZOBACZ

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0002/15-00 z dn. 21.07.2016r. Tytuł projektu: „WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

ZOBACZ

skontaktuj się z nami