WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0008/20-00 z dn. 26.11.2020r.

Tytuł projektu: „WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

OPIS PROJEKTU

Projekt jest efektem przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, których wyniki zostały ujęte w formie przewidzianej przez prawo własności przemysłowej, tj. w zgłoszeniu wzoru użytkowego.
Inwestycja zakłada zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na rozpoczęcie innowacyjnego procesu produkcji szyby zespolonej obejmującego kształtowanie i zgrzanie ramki dystansowej, a następnie precyzyjne zespolenie ramki z szybą z wykorzystaniem jej znakowania.
Przedsiębiorstwo zdywersyfikuje swoją ofertę poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz podejmie działania związane z politykami horyzontalnymi. Realizacja projektu z uwagi na wysoką opłacalność przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i potencjału eksportowego firmy.

CEL PROJEKTU

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji szyby zespolonej obejmującego kształtowanie i zgrzanie ramki dystansowej, a następnie precyzyjne zespolenie ramki z szybą z wykorzystaniem jej znakowania.

PLANOWANE EFEKTY

  • znacząca poprawa wydajności procesu produkcyjnego,
  • uzyskanie trwałej przewagi kosztowej dzięki wprowadzeniu innowacji procesowej,
  • uzyskanie wyższej jakości produktu końcowego dopasowanego do potrzeb odbiorców,
  • uzyskanie wysokiego efektu środowiskowego poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i surowców oraz zmniejszenie odpadów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 400 000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24 840 000,00 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 04.01.2021r. – 29.12.2023r.