REALIZACJA PROJEKTU “WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH”

Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji szyb zespolonych”.

Opis projektu: Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na rozpoczęcie innowacyjnego procesu produkcji szyby zespolonej obejmującego kształtowanie i zgrzanie ramki dystansowej, a następnie precyzyjne zespolenie ramki z szybą z wykorzystaniem jej trwałego i nietrwałego znakowania.
Przedsiębiorstwo zdywersyfikuje swoją ofertę poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz podejmie działania związane z politykami horyzontalnymi. Realizacja projektu z uwagi na wysoką opłacalność przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i potencjału eksportowego firmy.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji szyby zespolonej obejmującego kształtowanie i zgrzanie ramki dystansowej, a następnie precyzyjne zespolenie ramki z szybą z wykorzystaniem jej trwałego i nietrwałego znakowania, pozwalającego na zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Uniglass Polska Sp. z o.o.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
  2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
  3. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji – 1 szt.
  4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 14 000 000,00 zł
  5. Przychody ze sprzedaży eksportowej nowych produktów na rynkach zagranicznych – 3 500 000,00 zł

Wartość projektu: 45 760 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 24 840 000,00 zł