WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00 z dn. 12.02.2019r.

Tytuł projektu: „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

OPIS PROJEKTU

Projekt został podzielony na trzy etapy:

  • wdrożenie innowacji produktowej,
  • wdrożenie innowacji organizacyjnej,
  • wdrożenie innowacji marketingowej.

CEL PROJEKTU

Realizacja strategii wzorniczej przyczyni się do wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wdrażanie innowacji oraz wykorzystującego potencjał wzornictwa.

PLANOWANE EFEKTY

  • dywersyfikacja produktowa w postaci wprowadzenia do oferty szyby zespolonej z malowaną ramą,
  • implementacja audytu wzorniczego,
  • wdrożenie strategii wzorniczej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 627 003,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 999 800,00 zł, w tym:

  • wartość dofinansowania w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej: 2.971.800,00 zł
  • wartość dofinansowania w zakresie pomocy na usługi doradcze: 28.000,00 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 14.06.2019r. – 30.06.2021r.