WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0005/18-00 z dn. 29.11.2018r.

Tytuł projektu: „WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

OPIS PROJEKTU

Projekt jest efektem przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, których wyniki zostały ujęte w formie przewidzianej przez prawo własności przemysłowej, tj. w zgłoszeniu wzoru użytkowego.
Inwestycja zakłada zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na rozpoczęcie produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z zastosowaniem nowatorskiej ramki dystansowej, znacząco poprawiającej cechy użytkowe produktu.
Opracowana modyfikacja technologiczna pozwoli na znaczące podniesienie izolacji cieplnej oferowanego produktu, zwiększenie odporności na pękanie i zminimalizowanie ryzyka rozszczelnienia szyby .

CEL PROJEKTU

Celem przedsięwzięcia jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Uniglass Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R w postaci przełomowego na skalę świata produktu – innowacyjnej szyby zespolonej z zastosowaniem nowatorskiej ramki dystansowej, znacząco poprawiającej cechy użytkowe produktu.

PLANOWANE EFEKTY

  • zminimalizowanie zjawiska skraplania się wody na zewnątrz szyby zespolonej wewnątrz pomieszczenia,
  • zachowanie równomiernego dystansu między szybami i w efekcie zachowanie idealnie równomiernej grubości szyby zespolonej,
  • zmniejszenie zużycia mas uszczelniających,
  • zwiększenie odporności na pękanie,
  • zapobieganie rozszczelnieniu szyby poprzez wyciek masy uszczelniającej do wewnątrz,
  • poprawa walorów estetycznych szyby zespolonej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 40 999 959,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19 999 980,00 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2019r. – 31.05.2021r.