WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ

Numer umowy: POIR.03.02.01-20-0002/15-00 z dn. 21.07.2016r.

Tytuł projektu: „WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.