INFORMACJE
O DOTACJACH

TECHNOLOGICZNA ZMIANA PROCESU PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-094/10-00 z dn. 11.03.2011r. Tytuł projektu: „TECHNOLOGICZNA ZMIANA PROCESU PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 4.3 Kredyt technologiczny.

ZOBACZ

skontaktuj się z nami