WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0032/17 z dn. 25.05.2018r.

Tytuł projektu: „WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

OPIS PROJEKTU

Projekt został podzielony na dwa etapy:

  • przeprowadzenie audytu wzorniczego,
  • opracowanie strategii wzorniczej.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie potencjału spółki w zakresie umiejętności wykorzystania wzornictwa.

PLANOWANE EFEKTY

  • umiejętne stosowanie wzornictwa w działalności bieżącej m.in. poprzez projektowanie produktów oraz w strategii wizerunku spółki na rynku.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 34 440,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 23 800,00 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2018r. – 31.05.2018r.